Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 398399

Dato: 21.12.2021

Tilgang til kjernejournal skal IKKE gis til noen uten pasientens samtykke !!! Dette er private opplysninger! Som hverken skal eller bør deles uten samtykke !!!