Forsiden

Høringssvar fra Dzesika Poczta

Dato: 26.12.2021

Jeg mottseter meg på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!

NEI til endring i kjernejournalforskriften!