Forsiden

Høringssvar fra Margaretha Finseth

Dato: 26.12.2021

Jeg motsetter meg på det sterkeste dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften. Jeg motsetter meg på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!