Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 624289

Dato: 27.12.2021

Dette er et horribelt forslag som må avvises. Det strider mot grunnleggende menneskerettigheter og datavern.

Skal vi virkelig gå imot alt verden ble enige om etter andre verdenskrig? Dette forslaget er i så fall et viktig steg på veien.

Snu nå!