Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 664396

Dato: 27.12.2021

Vi ser at enkelte helsepersonell har allerede begynt å snoke i pasientjournal for å se på vaksinstatus og dermed nektet å ta inn pasienter som ikke var vaksinert.

Dette er en uakseptabel diskriminering, som blir enda enklere dersom forslagen går gjennom.

Det er ingen grunn til at helsepersonell skal få tilgang til informasjon som pasienten ikke har gitt sitt samtykke om at de skal få.