Forsiden

Høringssvar fra Hilde

Dato: 27.12.2021

Jeg syns ikke det finnes noe relevant eller godt nok begrunnelse for at noen som helst skal kunne innhente utvidede helseopplysninger uten pasienten/klientens samtykke. I enhver situasjon syns jeg at det skal innhentes samtykke på forhånd.