Forsiden

Høringssvar fra Frode værstad

Dato: 19.12.2021

Nei , jeg er selv helsepersonell men dette strider imot våre individuelle rettigheter !!! Ste

sterkt imot dette forslaget.