Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 973442

Dato: 18.12.2021

For min egen trygghet ønsker jeg ikke dette. Det må være med mitt samtykke.