Forsiden

Høringssvar fra Svein K. Storetvedt

Dato: 26.12.2021

Jeg registrerer at man stadig fjerner menneskets rett til atonomi. Min helseinformasjon skal være opp til meg, hvem jeg ønsker å dele med. Dere beveger dere på en hengemyr mot et totalitært system. Departementet har foretatt en rekke lovstridige og kriminelle lovendringer de siste 4 år. Jeg er totalt uenig i lovendringen og jeg anbefaler departementet om å avvente videre lovendringer som begrenser folks frihet over eget liv og helse.