Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 711231

Dato: 27.12.2021

Sier et stort rungende NEI til til disse endringene i kjernejournalforskriften! Ved at man fjerner pasientens samtykke, begår man et stort overgrep mot den enkeltes privatliv. Dette er og bør være en sak kun mellom lege og pasient...