Forsiden

Høringssvar fra Andre E Milje

Dato: 20.12.2021

Ved at samfunnet blir mer og mer transparant er det mange som ser verdien i å fortsatt oppleve å ha noe kontroll. "Dette er mitt".

Fraråder sterkt å innføre dette, er polariseringen loven gir verdt fordelen det gir samfunnet?