Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 304263

Dato: 20.12.2021

Jeg er i mot at helsepersonell og andre personer skal få tilgang på og innsikt i min/folks kjernejournal uten mitt/folks samtykke!