Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 375224

Dato: 21.12.2021

Nei!
Denne endringen støtter jeg på ingen måte.