Forsiden

Høringssvar fra Solveig Strand Haugsbakk

Dato: 19.12.2021

Jeg er ikke komfortabel med at det blir gitt tilgang til min kjernejournal uten mitt samtykke. Jeg stiller også spørsmål om slike inngrep i personvernet er tillatt i et fritt, demokratisk land.