Forsiden

Høringssvar fra Brit Nordheim Evensen

Dato: 19.12.2021

Alle medisinske forhold er mellom meg og min fastlege.
Dette skal det være taushetsplikt rundt.

Jeg ønsker ikke at annet personell skal ha tilgang til dette.

Så svaret er NEI.