Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 792830

Dato: 18.12.2021

NEI! INGEN av mine helserelaterte opplysninger skal kunne videreformidles til NOEN andre parter uten mitt samtykke, under NOEN omstendigheter.