Forsiden

Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF

Dato: 07.10.2021

Oslo universitetssykehus støtter forslaget med presisering som foreslås i kjernejournalforskriften.