Forsiden

Høringssvar fra Madeleine E. Aasen

Dato: 26.12.2021

Avviser på det sterkeste forslaget om endringer i kjernejournalforskriften!
Det er kun pasientens samtykke som gjelder, alt annet er overkjøring av pasientens privatliv.