Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 494400

Dato: 26.12.2021

Kjærnejournalen min er en sak mellom meg og min lege og IKKE med alle andre.