Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174139

Dato: 19.12.2021

Jeg sier nei til forslaget om endringer i kjernejournalforskriften, da jeg allerede ved flere anledninger har opplevd tillitsbrudd og misbruk av min tillit til helsepersonell. Det har også skjedd at helespersonell (lege) som ikke hadde noe der å gjøre, har snoket i min kjernejournal. Svaret er nei!