Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 461287

Dato: 23.12.2021

Nei absolutt ikke greit. Går imot våre menneskerettigheter. Dette er privat og skal alltid for hver gang gis samtykke fra personen det gjelder!