Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 218380

Dato: 08.10.2021

Grunnet mangel på høringssvar fra et kor av kliniske farmasøyter vil jeg ikke tro at dette er en stor mangel at dagens regelverk fortsatt praktiseres slik det påstås. Regner med at forsvarlig helsehjelp ytes, og at farmasøytene innhenter informasjonen som er krevet, uansett om dem må spørre andre om innsyn. Hvis det representerer en fare at farmasøytene ikke har fri tilgang til legemiddelopplysninger, så er det kanskje andre steder i lovgivningen man må endre på. Nei til denne endring.