Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 518204

Dato: 26.12.2021

Nei til forslag om å ta bort pasientenes samtykke til innsyn i kjernejournal.

Negative følger som opplevelsen av inngrep i menneskers privatliv og autonomi kan bli uheldige utfall. Dette kan resultere i svekket tillit mellom befolkningen og helsemyndighetene.