Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 200323

Dato: 19.12.2021

NEI, til deres forslag å ta bort pasientens samtykke til innsyn i kjernejournal!

Dette har ingenting med helse å gjøre og bryter med personvernet!