Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 551919

Dato: 18.12.2021

Jeg synes at det er kjempe viktig at sånn type informasjon skal kun gis med samtykke av pasienten. Det er potensielt farlig å gi tilgang til kjernejournalen til denne type personell uten samtykke av den det gjelder