Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 277210

Dato: 20.12.2021

Nei til Coronapass

Nei til endringer i journalforskriften