Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 675668

Dato: 27.12.2021

Nei til forslag om endringer i kjernejournalforskriften uten pasientens samtykke.