Forsiden

Høringssvar fra Linda Sedolfsen

Dato: 22.12.2021

Jeg er på det sterkeste uenig i dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften. Helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) skal ikke kunne gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!
Det kan ikke være lovlig i forhold til GDPR, personvernsikkerhet. Dette kan føre til overgrep og misbruk!
NEI til endring i kjernejournalforskriften!