Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 981620

Dato: 18.12.2021

Jeg er imot denne endringen ! Nei til dette forslaget !