Forsiden

Høringssvar fra Oddvar Langeland

Dato: 26.12.2021

Jeg motsetter meg på det sterkeste dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften! Jeg motsetter meg på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke !

Det er en særdeles skummel vei regjeringen begir seg ut på ved å skulle foreta denne endringen i kjernejournalforskriften! Dette har potensialet til å åpne opp for all verdens overgrep og misbruk! Har regjeringen helt glemt historien, eller overser regjeringen denne med vilje ?

NEI til endring i kjernejournalforskriften!

Oddvar Langeland