Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 165273

Dato: 19.12.2021

Nei! Dette er skikkelig brudd på mine rettigheter som privatperson! Det er ikke riktig at hvem som helst av helsepersonell skal kunne snoke i min kjernejournal uten mitt samtykke!