Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 117191

Dato: 19.12.2021

Er meget forbannet på hva dere holder på med overfor deres befolkning

Så Nei til dette, dette er privat og opp til hver enkelt og dele og ikke noe dere skal bestemme

Dette er jo noe de har i andre land som vi ikke vil kjennes ved