Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 455563

Dato: 23.12.2021

Det er ikke forklart god nok i forslaget om endring i foreskrift i kjernejornal hva hensikten med forslaget er. Hvordan vil det forbedre behandling av pasient er ikke godt nok forklart i forslaget. Dette må spesifiseres bedre i forslaget. Kan derfor ikke være enig i dette forslaget slik det er presentert.