Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 724502

Dato: 18.12.2021

Nei takk!
Hva er det dere driver med for tiden? Det er høring, på høring med korte frister på saker som er med på å frata borgerne rettigheter!
Med dette vannes personvernet ut og tar oss i en retning som ikke er bra for samfunnet.