Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 615230

Dato: 27.12.2021

Som en vanlig privatperson og borger her i Norge, er jeg ikke med på dette vedtaket om at det skal være noen endringer på kjernejournalen.
Jeg setter herved en strek på dette høringsvaret, og sier nei.

Endringene kan føre til kontroll, og vil ikke handle om helse.
Det vil også bryte personvernet.

Det er en stor skam at dere myndigheter vil offentliggjøre pasientens journal uten pasientens samtykke.