Forsiden

Høringssvar fra Pierre Brassmann

Dato: 02.10.2021

Jeg pierre Brassmann motsetter meg vedtak av ny lov om testing uten mitt samtykke, Det har klare likehetstegn til et styresett som ikke er forenlig med de Norske tradisjoner om frihet på alle hold samt innbyggernes rettigheter.

Pierre Brassmann