Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159282

Dato: 19.12.2021

Min journal skal ikke deleles uten mitt samtykke!!! Hvor blir det av menneskerettighetene i Norge? Jeg er herre over min kropp, hvilke medisiner og behandlinger jeg motar er ikke informasjon jeg vil dele med alle slags helseersonell