Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 502441

Dato: 26.12.2021

NEI til endringer i kjernejournalforskriften