Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 246214

Dato: 19.12.2021

Eg samtykjer ikkje til nevnte endringer som vil svekke personvernet, gje rom for overvåking og legalisering av eit helsediktatur.