Forsiden

Høringssvar fra Arne ARønning

Dato: 27.12.2021

Jeg motsetter meg og er sterkt i mot at flere skal kunne få tilgang til min kjernejournal.

Videre bør journal eier enkelt kunne se hvem som har vært å sett på journalen, og hvorfor de har sett