Forsiden

Høringssvar fra Åshild

Dato: 21.12.2021

Det er uakseptabelt å gi innsyn i kjernejournaler uten krav om samtykke til enhver med "legemiddelansvar".

Dersom dette blir innført vil vi miste en viktig del av personvernet. Dette er hverken rett eller rimelig.