Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 595281

Dato: 27.12.2021

Nei, absolutt ikke. Kjernejournal er et privat anliggende og skal ikke deles med noen uten samtykke fra den levende personen registrert som innehaver av journalen. Dette vil være et angrep på privatlivet.