Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 681405

Dato: 27.12.2021

Jeg er fullstendig uenig i forslaget til endring i kjernejournalforskriften. Helsepersonell skal ikke kunne gis tilgang til legemiddelopplysninger uten pasientens samtykke! En slik endring vil være et brudd på personvernsikkerheten. Nei til endring av kjernejournalforskriften!