Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 676545

Dato: 27.12.2021

Jeg sier NEI til foreslått endring!! Vi mennesker/ pasienter må ha personvern! Dette henger ikke på greip!!