Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 701343

Dato: 27.12.2021

Eg meiner at pasientar skal gi samtykke!