Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 369489

Dato: 21.12.2021

Dette er ment å sende folks journaler til EU og legge journalen inn i vaksinepasset. Dette må stoppes!!