Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 303347

Dato: 20.12.2021

Dere legger frem at forslag om å krenke våre rettigheter slik at legemiddelindustrien skal få innsyn i våre journaler, slik at de kan "se" hvilke behandlinger og medisiner vi trenger. Hvem tjener på det? Jo legemiddel industrien. Vi folket, ser korrupsjonen. Vi folket, er våkne. Vi sier NEI til muligheten for å ha innsyn i vår personlige helse, uten vår samtykke.

Et oppgjør kommer.. Hvilken side av historien vil regjeringen i Norge være på?

Dere har spilt alle kortene deres på en gang. Vi SER dere.