Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 602845

Dato: 18.12.2021

Klart nei til forslaget. Personen skal selv bestemme hvem kan få innsyn i journal. Personopplysninger skal ikke kunne brukes uten ens samtykke. Det innebærer inngrep i personens selvbestemmelse og frihet til å bestemme over egen kropp.