Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 348493

Dato: 20.12.2021

Jeg er imot at helsepersonell uansett stilling under noen omstendighet skal ha tilgang til pasientjournal/opplysninger om legemidler og andre helseopplysninger, uten samtykke fra pasienten selv