Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 170286

Dato: 19.12.2021

Nei! Slike opplysninger MÅ kreve pasientens samtykke!